0
Váš košík je prázdny.

Kategórie / Dopadové plochy

Dopadová plocha, zelená

Dopadové plochy vyrobené z gumy majú za úlohu predchádzať úrazom, ktoré sú spôsobené pádom či tvrdým dopadom z hracieho prvku. Umiestnením dopadovej plochy je možné maximálne a zaistiť bezpečnosť hry. Dopadové plochy sa môžu využiť aj na konkrétne športové miesta – napr. u doskočiska skoku ďalekého.

Dopadové plochy z gumy nie sú nevyhnutne nutné u všetkých prvkov ktoré ponúkame - viď zostavy so zníženou podestou do 1 m.

Novo budované aj stávajúce viacúčelové ihriská a detské ihriská vybavené najdokonalejšími hracími prvkami nesplňujú záruky bezpečnej hry bez kvalitného vybavenia dopadovými plochami.

Dopadová plocha, červená Základné farebné prevedenie je v čiernej, červenej a zelenej farbe. Výrobky sú atestované na pád dieťaťa z výšky 1,1 m – 2,8 m podľa sily dosky a schválené hlavným hygienikom ČR rozhodnutím č. j. HEM – 3214 – 28. 5. – 7963/96. Atestácie výrobkov na bezpečnosť pádu (stanovením kritickej výšky pádu HIC podľa ČSN EN 1177) bola prevedená v skúšobnom centre ITC, a. s. v Zlíne. Dosky je možno ukladať na štrkový alebo piesočný podklad. Záruka pri dodržaní podmienok pokladania dlažby je 24 mesiacov. Poradenská služba je zaistená po celý rok.

Použitie:

 • Detské ihriská
 • Pod hracie prvky na detskom ihrisku
 • Tenisové kurty, zimné štadióny, športové haly
 • Chodníky, pešie zóny, prechody, parkovisko

Vlastnosti:

 • Tlmí nárazy, zvuky
 • Vodopriepustnosť
 • Nešmýkavosť povrchu
 • Odolnosť proti poveternostným vplyvom
 • Zdravotná nezávadnosť (neobsahuje lindán, formaldehyd, PCB)
 • Odolnosť proti agresívnym látkam a chemikáliám
 • Dlhodobé zachovanie vlastností v rozsahu teplôt -40 C až 110 C
 • Odolnosť proti UV žiareniu
(0)
(0)

Priestor
x m
Cena je bez DPH a montáže
Produkt je v akcii
Novinka
Produkt je skladom