Kontakty

ENERCOM s.r.o.

IHRISKÁ BONITA

Novozámocká 102
949 05 Nitra

Slovenská republika

IČO: 44 658 591
IČ DPH: SK2022807369
DIČ: 2022807369
Účet: 4016029324/7500, ČSOB

Obchodný register, Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro Vložka číslo: 24367/N

E-mail: info(zavinac)ihriska.eu
Tel.: +421 948 334 014
Napísať nám môžete pomocou kontaktného online formulára