Kamienky

Späť na dopadové plochy

Dopadová plocha z prírodného kameniva frakcie (2 – 8) mm, ktoré sa získava praním a triedením riečneho štrkopiesku. Malé hladké guľaté okruhliaky.