Dopadové plochy a ochranné zóny

Späť na rozcestník

Novo budované a existujúce detské ihriská, aj keď sú vybavené tými najdokonalejšími hracími prvkami, nespĺňajú záruky bezpečnej hry bez kvalitného vybavenia dopadovými plochami. Dopadové plochy slúžia na predchádzanie úrazom, ktoré sú spôsobené pádom či tvrdým dopadom z hracieho prvku. Umiestnením dopadovej plochy je možné zaistiť maximálnu bezpečnosť hry. Vybudovanie dopadovej plochy nie je nevyhnutne nutné pri všetkých prvkoch, ktoré ponúkame, ak je kritická výška pádu herného prvku do 1 m, stačí dobre udržiavaný trávnik.

  MATERIÁL POPIS MINIMÁLNA
HĹBKA VRSTVY
MAXIMÁLNA
VÝŠKA PÁDU
Trávnik trávnik musí byť dobre udržiavaný, inak stráca tlmiacu schopnosť - ≤ 1 m
Štrk (oblé kamienky) bez naplavenín a ílových častíc, zrnitosť 2 – 8 mm 300 mm ≤ 2 m
400 mm ≤ 3 m
Piesok bez naplavenín a ílových častíc, zrnitosť 0,2 – 2 mm 300 mm ≤ 2 m
400 mm ≤ 3 m
Gumený povrch dlaždice alebo liaty povrch podľa skúšky HIC (pozri EN 1177) kritická výška pádu podľa skúšky (podľa hrúbky dlažby)
Zatrávňovacia doska praktický a cenovo výhodný variant, dlaždice sa inštalujú na trávnik, podkladajú sieťou a sú spojené zámkami 23 mm ≤ 3 000 mm

Poznámka: Pre sypký drobný materiál je pridaných 100 mm k minimálnej hĺbke na vyrovnanie spôsobené premiestňovaním materiálu.

OCHRANNÉ ZÓNY

Pôdorysy

Uvádza celkové rozmery herných prvkov, rozmery plochy nutné pre montáž herného prvku a obsah prípadných dopadových plôch v metroch štvorcových.

  • ----- Ochranná zóna, ako dopadová plocha postačí trávnik
  • ____  Dopadová plocha