Certifikát ISO 9001

Certifikát ISO 9001 potvrdzuje normu, ktorá sa zaoberá riešením celkovej kvality riadenia a procesov. Zastrešuje prijatie procesného prístupu v oblasti manažmentu kvality odvetví výroby aj distribúcie. Získanie certifikátu so sebou, ale nesie aj záväzky a vysokú zodpovednosť. Na našich vnútorných procesoch preto neustále pracujeme, aby boli čo najkvalitnejšie.

certifikát ISO