Detské ihriská na kľúč priamo od výrobcu

Vežové zostavy UNIVERSAL

Hrací systém je určený pre deti vo veku od 3 do 14 rokov. Všetky hracie prvky sú konštruované v súlade s normou ČSN EN 1176.

Kategórie
Jednovežové

Ako už sám názov napovedá, jedná sa o jednovežové zostavy v kombinácii so šmýkačkou, šplhacou sieťou, hojdačkou, preliezacím tunelom, rebríkom s kovovými nášľapy či výlezom pod rôznym sklonom s použitím rôznorodých materiálov (nášľapy, laná, šikmý výlez s lanom-doska). U týchto zostáv je výhoda v tom, že do výšky 1 m nie je nutná dopadová plocha, stačí iba travnatý povrch.

Kategórie
Jednovežové so zníženou podestou

Ako už sám názov napovedá, jedná sa o jednovežové zostavy v kombinácii so šmýkačkou, šplhacou sieťou, hojdačkou, preliezacím tunelom, rebríkom s kovovými nášľapy či výlezom pod rôznym sklonom s použitím rôznorodých materiálov (nášľapy, laná, šikmý výlez s lanom-doska). U týchto zostáv je výhoda v tom, že do výšky 1m nie je nutná dopadová plocha, stačí iba travnatý povrch.

Kategórie
Dvojvežové

Dvojvežové zostavy umožňujú kombinácie viacerých prvkov naraz. Oproti jednovežovým zostavám sa ponúka viac variant k prepojeniu vežičiek ako celku. Vežičky môžu byť prepojené preliezacím tunelom, reťazovým mostom, lanovým mostom alebo mostom s kovovým zábradlím. Neoddeliteľnou súčasťou sú ďalšie prvky týchto zostáv – kresliace tabule, lezecká stena, šplhacia sieť, reťazová hojdačka, šmýkačka. Tieto prvky možno rôzne kombinovať, ale je nutné dodržať normu. U týcho zostáv je výhoda v tom, že do 1m nie je dopadová plocha nutná a stačí iba trávnatý povrch.

Kategórie
Dvojvežové so zníženou podestou

Dvojvežové zostavy umožňujú kombinácie viacerých prvkov naraz. Oproti jednovežovým zostavám sa ponúka viac variant k prepojeniu vežičiek ako celku. Vežičky môžu byť prepojené preliezacím tunelom, reťazovým mostom, lanovým mostom alebo mostom s kovovým zábradlím. Neoddeliteľnou súčasťou sú ďalšie prvky týchto zostáv – kresliace tabule, lezecká stena, šplhacia sieť, reťazová hojdačka, šmýkačka.

Tieto prvky možno rôzne kombinovať, ale je nutné dodržať normu. U týcho zostáv je výhoda v tom, že do 1m nie je dopadová plocha nutná a stačí iba trávnatý povrch.

Kategórie
Trojvežové

Trojvežové zostavy, oproti dvojvežovým zostavám, poskytujú väčšiu variabilitu kombináciami jednotlivých prvkov (tunely, steny, výlezy, šmýkačky, hojdačky, rebríčky, mosty). Rovnako ako u predchádzajúcich zostáv aj tu platí výhoda, že do 1m nie je dopadová plocha nutná, stačí iba trávnatý povrch.

Kategórie
Trojvežové so zníženou podestou

Trojvežové zostavy, oproti dvojvežovým zostavám, poskytujú väčšiu variabilitu kombináciami jednotlivých prvkov (tunely, steny, výlezy, šmýkačky, hojdačky, rebríčky, mosty). Rovnako ako u predchádzajúcich zostáv aj tu platí výhoda, že do 1m nie je dopadová plocha nutná, stačí iba trávnatý povrch.

Kategórie
Štvorvežové

Štvorvežové zostavy tvoria komplex rôzne prepojených prvkov a veží podľa vašich predstáv. Opäť možno využiť všetky prvky, ako sú kresliace tabule, lezecká stena, šplhacia sieť, reťazová hojdačka, šmýkačka, preliezací tunel, reťazový most, lanový most alebo most s kovovým zábradlím. Všetky prvky možno rôzne kombinovať s podmienkou dodržania normy. Opäť platí výhoda, že do 1 m nie je dopadová plocha nutná a stačí iba trávnatý povrch.

Tieto zostavy sa hodia hlavne v mieste, kde je dostatok priestoru pre kombináciu viac prvkov. Skvele do takého priestoru zapadnú a zároveň obohatia detské aktivity na ihrisku.

Kategórie
Štvorvežové zostavy so zníženou podestou

Štvorvežové zostavy tvoria komplex rôzne prepojených prvkov a veží podľa vašich predstáv. Opäť možno využiť všetky prvky, ako sú kresliace tabule, lezecká stena, šplhacia sieť, reťazová hojdačka, šmýkačka, preliezací tunel, reťazový most, lanový most alebo most s kovovým zábradlím.

Všetky prvky možno rôzne kombinovať s podmienkou dodržania normy. Opäť platí výhoda, že do 1 m nie je dopadová plocha nutná a stačí iba trávnatý povrch. Tieto zostavy sa hodia hlavne v mieste, kde je dostatok priestoru pre kombináciu viac prvkov. Skvele do takého priestoru zapadnú a zároveň obohatia detské aktivity na ihrisku.

Kategórie
Viacevežové

Farby šmýkačiek žltá, červená, zelená, modrá podľa priania zákazníka.

Určenie zariadení

Hrací systém je určený pre deti vo veku od 3 do 14 rokov. Všetky hracie prvky sú konštruované v súlade s normou ČSN EN 1176, ktorá stanovuje podmienky pre konštrukciu zariadení detských ihrísk a ich jednotlivých prvkov s ohľadom na bezpečnú prevádzku a zníženie rizika vzniku poranení vážneho charakteru.

Všetky prvky sú dimenzované s ohľadom na dlhodobú životnosť a odolnosť proti vandalizmu

Materiály nosných konštrukcií

Nosná konštrukcia je štandardne zhotovená z lepených hranolov. Toto riešenie zaisťuje.vé konštrukcie sú zhotovené z konštrukčných ocelí. Spojovací materiál je konštruovaný s ohľadom na maximálnu bezpečnosť a životnosť. Kotvy nosných prvkov sú oceľové a chránené proti korózii žiarovým zinkovaním. Kotvy sú pripevnené k hraciemu prvku pomocou skrutiek a ich konštrukcia zaručuje, že drevené prvky nebudú v priamom kontaktu so zemou

Materiály hracích prvkov

Základné prvky tvoria oceľové trubky a profily. Lanové a sieťové prvky sú tvorené lanami s viacpramenným oceľovým jadrom s hliníkovými alebo plastovými spojkami. Sedacie plochy sú z vodeodolnej preglejky alebo z vysoko kvalitného plastu (vysokotlakový celo prefarbený polyetylén), ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti poškriabaniu, odolnosti proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomkami

Povrchová úprava

Povrchová úprava drevených častí spočíva v hĺbkovej impregnácii a trojvrstvovej aplikácii vrchného lazúrovacieho laku, splňujúceho podmienky normy EN 71/3 (bezpečné pre detské hračky).

Kovové prvky sú chránené proti korózii žiarovým zinkovaním, prípadne vypaľovanou farbou komaxit podľa odtieňa RAL. 

Podpora a servis

Všetky hracie prvky sú vyrábané priamo vo firme, preto je samozrejmosťou dodávka náhradných dielov a zaistenie záručného i pozáručného servisu.

Certifikáty hracích prvkov budú objednávateľovi predané po uhradení konečnej faktúry za dielo. Pretože naše výrobky neustále vylepšujeme a inovujeme, niektoré vizualizácie alebo fotografie hracích prvkov a zostáv nemusia byť v danom okamžiku zhodné s reálnym výrobkom, ale môžu byť nepatrne odlišné. Rovnako tak farebné prevedenie výrobkov je možno meniť. Preto si spoločnosť Bonita Group Service s.r.o. vyhradzuje právo zmien a to ako technického riešenia, tak aj vzhľadu u všetkých výrobkov v katalógu.

Záruka na hracie prvky

  • Záruka na hracie prvky vyrobené z vysokomolekulárneho polyetylénu PE HMW – 10 rokov
  • Záručná doba začína bežať od predania riadne prevedeného diela zhotoviteľom.
  • Záruka na nosné prvky (stojky): 72 mesiacov.
  • Záruka na pružiny a kovové časti: 60 mesiacov.
  • Záruka na plastové časti zostáv: 60 mesiacov.
  • Záruka na lakované a vrstvené materiály, šmýkačky: 24 mesiacov.
  • Záruka na dielo ako celok: 36 mesiacov sa vzťahuje na poškodenia vzniknuté výrobnou alebo materiálovou vadou.

Záruka sa nevzťahuje na nevhodné, neprípustné používanie prvkov (je také, ktoré nevyplýva z jeho logického a bežného použitia, napr. šmýkačka je určená k šmýkaniu v sede z vrchu dolu, ostatné použitie je neprípustné a zakázané), nevhodnú údržbu, vandalizmus a živelné katastrofy a nedodržanie harmonogramu kontrol. Predpokladaná doba životnosti hracích prvkov je 10 rokov. Behom záručnej lehoty je zhotoviteľ povinný bezplatne opraviť vzniknuté vady diela z titulu nekvalitne prevedených prác alebo skrytých vad.

Prečo kúpiť detskú hraciu zostavu?

Hracie zostavy ponúkajú deťom aktívnu zábavu a zároveň rozvíjajú základné motorické zručnosti. Na jednotlivých prvkoch týchto zostáv tzn. Hracie zostavy a detské ihriská obecne možno zbudovať vo všetkých typoch škôl, v kľudových zónach, rekreačných areáloch, na sídliskách, kúpaliskách aj na záhradách rodinných domov. Hracie zostavy možno zostaviť podľa priania investora s ohľadom na veľkosť priestoru, vek budúcich užívateľov a pod.

Výhody hracích zostáv Bonita

Výhodou našich hracích zostáv s označením Universal spočíva v tom, že sa jednotlivé prvky (šmýkačky, schody, preliezacie tunely, hojdačky či dvojhojdačky, siete, rebríky, reťazové mosty, lezecké steny, podesty, šplhacie rampy) dajú kombinovať, sú teda variabilné. Je na vás, ktoré konkrétne prvky si zvolíte tak, aby splňovali vaše predstavy a zároveň obohatili voľno časové aktivity detí pre ktoré je hracia zostava určená.

Jednovežičkové až štvorvežičkové hracie zostavy označené Universal 101, Universal 201, Universal 301, Universal 401 majú obrovskú výhodu v tom, že nepotrebujú finančne náročnú dopadovú plochu štrk (guma), ale stačí iba trávnatá mačina. Je iba na vás, ktoré prvky si zvolíte a zasadíte do celku nech sa jedná o jednovežičkovú či dvojvežičkovú hraciu zostavu, výsledkom vami zvolených požiadaviek bude vždy predovšetkým spokojné a hrajúce sa dieťa.

Význam detských ihrísk 

Detské ihriská majú veľký vplyv na rozvoj dieťaťa v predškolskom aj školskom období. Obohacujú život samotného dieťaťa, rozvíjajú jeho motorické zručnosti a zároveň dopomáhajú k navodzovaniu sociálnych kontaktov nielen s rovesníkmi, ale aj s deťmi rozdielneho veku. Majú možnosť sledovať a napodobovať starších alebo pomáhať a viesť radou – ukážkou mladším.

Detské ihriská sú už po niekoľko desiatok rokov neoddeliteľnou súčasťou dedín i miest, kde sú užívané k voľno časovým aktivitám detí. Funkcie ihrísk spočíva aj v rozvoji voľných vlastností, akými sú vytrvalosť, snaha prekonávať prekážky, vyrovnať sa ostatným, prekonávať strach. Rozvíja rýchlosť, zdatnosť a obratnosť, vytvára kladný vzťah k pohybu a tým všetkým vytvára základ pre ďalší športový rozvoj. Nemenej dôležitá je tvorba zdravého sebavedomia - snaha dieťaťa vyniknúť a predviesť sa pred ostatnými alebo ostatných v niečom prekonať a to v rámci pohybových zručností v kolektíve. Detské ihriská majú na mladý organizmus jednoznačne pozitívny vplyv.

Kontaktujte nás

ENERCOM s.r.o.
Výhradné zastúpenie pre

IHRISKÁ BONITA
pre Slovensko

Novozámocká 102
949 05 Nitra

Email: info(zavinac)ihriska.eu
Tel.: +421 850 700 770

HRISTE-BONITA.cz IHRISKA-BONITA.sk SPIELPLATZE-BONITA.de JATSZOTEREK-BONITA.hu

Vážení zákazníci, používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies. Rozumiem

Cena je bez DPH a montáže
Produkt je v akcii
Novinka
Produkt je skladom